Stipend

Det er mulig å søke om stipend direkte til skolen til hel/delvis dekning av skolepenger for de med lav inntekt.

Ta kontakt for nærmere informasjon.