Administrasjon

Konstituert leiar / Avdelingsleiar 9.trinn Kristin Dyngeland

51798072 951 86 228 kdyngeland@tryggheim.no

Sentralbord / Administrasjonssekretær Anne Sirevåg

51798070 ansirevag@tryggheim.no

Administrasjonsleiar Morten Nord-Varhaug

51798073 986 66 814 mnordvarhaug@tryggheim.no

Avdelingsleiar 10.trinn / IKT-ansvarleg Øystein Varhaug

51798075 970 90 811 ovarhaug@tryggheim.no

Lærar/ Avdelinsgleiar 8. trinn Jacob Z. Grastveit

51798074 902 60 316 jgrastveit@tryggheim.no

Rådgjevar Håkon K. Haugland

51798077 913 58 373 hhaugland@tryggheim.no

Leiar Tron-Arild Grødem

I permisjon ut våren 2024.

Lærar

8. trinn

Lærar/ Avdelinsgleiar 8. trinn Jacob Z. Grastveit

51798071 90260316 jgrastveit@tryggheim.no

Lærar/ spes.ped.koordinator 8. og 9. trinn Kjersti Skjæveland

kskjeveland@tryggheim.no

Rådgjevar Håkon K. Haugland

51798077 913 58 373 hhaugland@tryggheim.no

Lærar Marit Halvorsen

mhalvorsen@tryggheim.no

Lærar Vidar Aarstad

vaarstad@tryggheim.no

Lærar Vilde Aarrestad

vaarrestad@tryggheim.no

Lærar Eli-Anne Svendsen

esvendsen@tryggheim.no

Lærar Kristoffer Viste

kviste@tryggheim.no

Lærar Marie Eggebø Stokke

mstokke@tryggheim.no

Miljøterapeut Marie Pallesen Lunde

mlunde@tryggheim.no

Lærar Brit K. Tønnessen

bktonnessen@tryggheim.no

Fagarbeidar Bodil Hatteland

bhatteland@tryggheim.no

Fagarbeidar / Sosiallærar 8.trinn Nina Margrethe Hobberstad

nhobberstad@tryggheim.no

Fagarbeider Arne Ege

aege@tryggheim.no

Lærar Leon Løge

lloge@tryggheim.no

Lærar Tina Hetland

khetland@tryggheim.no

9. trinn

Lærar/ Avdelingsleiar 9.trinn Kristin Dyngeland

51798074 95186228 kdyngeland@tryggheim.no

Lærar Arne K. Helgøy

ahelgoy@tryggheim.no

Lærar Bodil Jakobsen

bjakobsen@tryggheim.no

Lærar Øystein Bjaanes Lemvik

olemvik@tryggheim.no

Lærar Rébecca Nebdal

rnebdal@tryggheim.no

Lærar Kristine Pedersen

kripedersen@tryggheim.no

Lærar/ Sosiallærar 9. trinn Jostein Husveg

jhusveg@tryggheim.no

Lærar Jakob Kolnes

jkolnes@tryggheim.no

Lærar Gorsitu Shamsudin Abdo

gshamsudin@tryggheim.no

Lærar/ spes.ped.koordinator 8. og 9. trinn Kjersti Skjæveland

kskjeveland@tryggheim.no

Miljøterapeut Hanne Friborg Heng

hheng@tryggheim.no

Fagarbeider Bjørg Vistvik Stokkeland

bstokkeland@tryggheim.no

Miljøterapeut Ingvild Grastveit

igrastveit@tryggheim.no

Lærar Anne Risa

arisa@tryggheim.no

10. trinn

Avdelingsleiar 10.trinn / IKT-ansvarleg Øystein Varhaug

51798075 970 90 811 ovarhaug@tryggheim.no

Administrasjonsleiar Morten Nord-Varhaug

51798073 986 66 814 mnordvarhaug@tryggheim.no

Lærar Jørgen Baksaas

jbaksaas@tryggheim.no

Lærar Dorthea Eriksen

deriksen@tryggheim.no

Lærar Kristina Lodden Flatebø

kflatebo@tryggheim.no

Lærar Agnes Åtland

aatland@tryggheim.no

Lærar Espen Kirkeby

ekirkeby@tryggheim.no

Lærar Herman Kverme

hkverme@tryggheim.no

Lærar Jostein Strømstad Wold

jwold@tryggheim.no

Lærar Hilde Merete Viste

hviste@tryggheim.no

Lærar/ Spes.ped. koordinator 10.trinn Andreas Weiss Vasshus

avasshus@tryggheim.no

Lærar Martin Steinskog

msteinskog@tryggheim.no

Fagarbeidar/ Sosiallærar 10. trinn Linn Cecilie Harbo

lharbo@tryggheim.no

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar Liv Berit Løge

48861586 livberit.loge@ha.kommune.no