Betalingsplan

Plan for faktura

Faktura blir sendt ut kvar månad frå september til juni. Faktura vert sendt ut 3-4 veker før den forfell til betaling den 20. i kvar månad.

Her er eit døme på betalingsplan for skuleåret -23/24 for ein elev som har skulelunsj, mjølk, frukt og som kjøpar PC av skulen.

  SUM Skulepengar PC Lunsj Mjølk Frukt
September * 2.856     2.175 180 315 105 90
Oktober 1.904     1.450 120 210 70 60
November 1.904     1.450 120 210 70 60
Desember 1.904     1.450 120 210 70 60
Januar 1.904     1.450 120 210 70 60
Februar 1.904     1.450 120 210 70 60
Mars 1.904     1.450 120 210 70 60
April 1.904     1.450 120 210 70 60
Mai 1.904     1.450 120 210 70 60
Juni 952     725 60 105 35 30
  19.040     14.500 1.200 2.100 700 600

* Faktura for september gjeld betaling for halve august og heile september. Det blir derfor ekstra stort beløp som skal betalas i september. Ta kontakt med skulen om du ønskjer å betale inn eit beløp i august for å sleppe stort beløp i september.