Betalingsplan

Plan for faktura

Faktura blir sendt ut kvar månad frå september til juni. Faktura vert sendt ut 3-4 veker før den forfell til betaling den 20. i kvar månad.

Her er eit eksempel på betalingsplan for ein elev som har skulelunsj, mjølk, frukt og som kjøpar PC av skulen.

  SUM Skulepengar PC Lunsj Mjølk Frukt
September * 2 586,75 1 950,00 164,25 285,00 105,00 82,50
Oktober 1 724,50 1 300,00 109,50 190,00 70,00 55,00
November 1 724,50 1 300,00 109,50 190,00 70,00 55,00
Desember 1 724,50 1 300,00 109,50 190,00 70,00 55,00
Januar 1 724,50 1 300,00 109,50 190,00 70,00 55,00
Februar 1 724,50 1 300,00 109,50 190,00 70,00 55,00
Mars 1 724,50 1 300,00 109,50 190,00 70,00 55,00
April 1 724,50 1 300,00 109,50 190,00 70,00 55,00
Mai 1 724,50 1 300,00 109,50 190,00 70,00 55,00
Juni 862,25 650,00 54,75 95,00 35,00 27,50
  17 245,00 13 000,00 1 095,00 1 900,00 700,00 550,00

* Faktura for september gjeld betaling for halve august og heile september. Det blir derfor ekstra stort beløp som skal betalas i september. Ta kontakt med skulen om du ønskjer å betale inn eit beløp i august for å sleppe stort beløp i september.