Purring og inkasso

Tryggheim samarbeidar med Visma AutoCollect som automatiserar våre rutinar for purring- og inkasso.

  • Betalingspåminning med gebyr vert sendt automatisk 14 dagar etter forfall.
  • Inkassovarsel vert sendt 17 dagar etter betalingspåminninga.

Dersom du av ulike årsakar har trong for betalingsutsetjing, er det viktig at du tek kontakt med økonomiavdelinga ved skulen før, eller seinast umiddelbart etter forfall, for å unngå at det blir sendt betalingspåminning med gebyr.