Til elevar og føresette på 10 trinn

Last ned som PDF

Tid for vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (dtp-IPV-vaksine)

Du må samtykka digitalt

For at barnet ditt skal få vaksine må du gå inn i Visma Flyt og gje digitalt samtykke. Logg deg inn og klikk på fana «samtykke».

Dersom me ikkje får digitalt samtykke, vil ikkje eleven få vaksine på oppsett dato.

Det er nok med digitalt samtykke frå ein forelder/føresett, for at barnet skal få vaksinen.

Hugs å informere helsesjukepleiar (helsesøster)

Dersom barnet har allergi eller andre helseproblemer det viktig at de tek kontakt med helse-sjukepleiar (helsesøster) på skulen. Gje også beskjed dersom barnet har blitt vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio utanom vaksinasjonsprogrammet det siste året. Det er ikke skadelig å få vaksinen selv om barnet har hatt en eller flere av sykdommene.

Ring eventuelt tlf. 51799970 og spør etter helsesjukepleiar på skulen der eleven går.

Meir informasjon finst på nettsida www.fhi.no/om-bvp

I det nasjonale vaksinasjonsprogrammet tilbys elever i 10. klasse (15–16 års alder) en oppfriskningsdose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. I vaksinasjonsprogrammet gis tre doser med en slik vaksine i løpet av barnets første leveår og en oppfriskningsdose i 2. klasse. For å opprettholde god beskyttelse tilbys nå en ny oppfriskningsdose i 10 klasse.

Om sykdommene

  • Difteri er en akutt infeksjon i øvre luftveier som skyldes difteribakterier. Bakteriene danner giftstoffer som gir stor hevelse i slimhinnene i halsen slik at det blir vanskelig å puste. Giftstoffene kan også angripe hjerte-, nyreog nervevev. Sykdommen kan være dødelig, og forekommer i deler av Europa og i andre verdensdeler.

  • Stivkrampe (tetanus) skyldes en bakterie som kan finnes i jordsmonn. Bakterien danner giftstoffer som angriper nervesystemet og gir muskelstivhet og smertefulle kramper. Smitte kan skjenår bakterien kommer i kontakt med sår. Sykdommen har høy dødelighet, men smitter ikke fra person til person. Stivkrampe er sjeldnere iNorden enn i varmere strøk.

  • Kikhoste (pertussis) er en luftveisinfeksjon med langvarige (6–12 uker) og kraftigehosteanfall. Kikhoste kan føre til pustestans hos spedbarn og små barn, hjernebetennelse med påfølgende hjerneskade, og i sjeldne tilfeller til død. Også hos større barn og voksne kan sykdommen gi langvarige plager. Sykdommen er veldig smittsom –nær 100 % fikk sykdommen før vi begynte å vaksinere.

  • Poliomyelitter en virussykdom som vanligvis gir forkjølelsessymptomer, smerter i kroppen eller magesyke. Den kan gi hjernebetennelse (encefalitt) og kan føre til varige lammelser. Dødsfall forekommer. Norge er i dag poliofritt, men uvaksinerte personer kan bli smittet under reiser og dermed smitte andre uvaksinerte etter hjemkomst.

 

Om vaksinen

Vaksinen som brukes heter Boostrix Polio. Den kan hos noen gi forbigående rødhet, smerter og hevelse på stikkstedet. Noen får lett feber. Mer informasjon om innholdsstoffer og eventuelle bivirkninger etter Boostrix polio finnes på nett-sidene til Statens legemiddelverk: www.legemiddelsok.no

Skulehelsetenesta, Hå kommune